Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

„Uczymy się żyć w przyjaźni”

 

Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu opracował program profilaktyczny dla uczniów klas I.

Celem programu jest:

  • kształtowanie prawidłowych postaw społeczno – moralnych i właściwych stosunków interpersonalnych,
  • rozwijanie emocjonalności i empatii,
  • rozpoznawanie postaw moralnych pozytywnych i negatywnych,
  • przejawianie oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci.

 

Realizacja programu będzie obejmowała:

  • udział uczniów w zajęciach z psychologiem szkolnym
  • możliwość wzięcia udziału w akcji charytatywnej Uczeń - uczniowi

Czas realizacji – I semestr roku szkolnego 2018/2019

 
Realizatorzy:

Wicedyrektor – mgr Ewa Solipiwko

Psycholog – mgr Katarzyna Podsiadło

Pedagog – mgr Agnieszka Niemiec