Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

X Gminne Dyktando Ekologiczne

 

15 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu  odbył się finał X Gminnego Dyktanda Ekologicznego, organizowanego w ramach Gminnej Konferencji Ekologicznej Młodzieży z okazji Dnia Ziemi. Tegoroczną klasówkę ortograficzną uświetnił swoją obecnością zastępca burmistrza Miasta i Gminy Siewierz pan Damian Dawczyński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu pan Rafał Wieja, przewodnicząca Towarzystwa Ekologicznego Wawrzynek i jednocześnie wicedyrektor siewierskiej podstawówki pani Katarzyna Nowak. Po uroczystym otwarciu Konkursu przez pana dyrektora Rafała Wieję oraz po przemówieniu zastępcy burmistrza pan Damiana Dawczyńskiego nastąpiła część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pana Mariusza Torbusa, który co roku zaskakuje zgromadzonych mistrzów ortografii nowymi pięknymi aranżacjami utworów wokalnych.

W tym roku do etapu finałowego dyktanda  przystąpiło 35   uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Siewierz oraz  uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu. Przez dziesięć lat o zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii Miasta i Gminy Siewierz rywalizowało 332 uczestników. Za każdym razem finaliści prezentowali wysoki poziom umiejętności ortograficznych, jednak zawiłości ortograficzne były o takim stopniu trudności, że do tej pory nikomu nie udało się napisać dyktanda bezbłędnie.

Autorami tekstów dyktand za każdym razem są inni specjaliści. Wśród nich znajdują się nauczyciele poloniści, uczniowie, uznane autorytety, sekretarz Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, dr Danuta Krzyżyk czy Stanisław Lem, kojarzony raczej z fantastyką. Ten wybitny polski futurysta uczył ortografii swojego siostrzeńca i jak można wyczytać w różnych źródłach z powodzeniem. W ubiegłym roku organizatorzy Gminnego Dyktanda sięgnęli po teksty niemal literackie. Jednym z nich było ”Zaproszenie do Siewierza” burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia. Tekst ten został opublikowany w pięknie wydanym albumie „Siewierz miasto i gmina”. Uczniowie klas VII, II oraz III gimnazjum pisali dyktando opracowane na podstawie  artykułów zamieszczonych w „Kurierze Siewierskim” nr 131 z marca 2018 r. Autorem tekstów jest Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Gminy Siewierz. W tym roku mistrzowie ortografii z poszczególnych szkół zmagali się z tekstem pt.”Pomniki przyrody”, opracowanym na podstawie publikacji Tomasza Labochy, Tomasza Postawy, Przewodnik przyrodniczo-turystyczny po Gminie Siewierz. Siewierz 2009 r. oraz strony internetowej: https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_Bartek. Wiele emocji wzbudził również tekst pt. “Rodzinna eskapada”. Najtrudniejsza okazała się  pisownia następujących wyrazów: superwakacje, super – Europejczyk, księstwo siewierskie. To ostatnie zestawienie ze względów emocjonalnych siewierzanie chętnie napisaliby wielką literą, jednak z uwagi na fakt, że nie jest to oficjalna nazwa państwa tak jak np. Księstwo Monako, zgodnie z prawidłami polskiej ortografii musimy napisać małą literą. Z czym zdecydowanie nie zgadza się Pan Zbigniew Kozak, nauczyciel historii Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu. Pan profesor jako jedyny podjął wyzwanie i pisał dyktando ze swoimi podopiecznymi, jednocześnie tworząc jednoosobową kategorię wiekową. Tym samym Komisja konkursowa jednogłośnie ogłosiła Pana Zbigniewa Kozaka zwycięzcą, uhonorowanym dyplomem.

   

W kolejnych kategoriach wiekowych zwycięzcami  X Gminnego Dyktanda Ekologicznego zostali:

  • w kategorii szkół podstawowych – klasy IV - VI

I  miejsce  Wiktoria Sarnik – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach

II miejsce Julia Lepiarz -  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

III miejsce – Patrycja Łukasik – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

  • w II kategorii uczniów VII i VIII SP oraz III gimnazjum:

I miejsce Maja Majewska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

II miejsce Katarzyna Kowalska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

III miejsce Mateusz Baprowski - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

  • w III kategorii  - uczniowie liceum:

I miejsce Dominika Wylon

II miejsce Aleksandra Bąk

III miejsce Martyna Trolka

Podsumowania X Gminnego Dyktanda Ekologicznego dokonała pani Jolanta Tomsia, nauczycielka języka polskiego, która od dziesięciu lat czuwa nad organizacją i przebiegiem etapu finałowego Dyktanda.  Podziękowała wszystkim uczestnikom, jednocześnie pogratulowała im odwagi i determinacji w pokonywaniu zawiłości polskiej ortografii. Natomiast pani Katarzyna Nowak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu i  przewodnicząca Towarzystwa Ekologicznego „Wawrzynek” oraz zastępca burmistrza Miasta i Gminy Siewierz pan Damian Dawczyński ogłosili wyniki Konkursu, wręczyli wszystkim uczestnikom  pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. w Siewierzu. Pani Katarzyna Nowak zaprosiła laureatów na XI Gminną Konferencję Ekologiczną Młodzieży, podczas której zwycięzcy wszystkich konkursów ekologicznych otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

                                                                                    

Redakcja Gimnazjalisty Szkolnej Gazety

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu