Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

XVIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny ''W świecie bogów i herosów greckich''

27 maja 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Żelisławicach odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,W świecie bogów i herosów greckich” dotyczący  znajomości mitologii greckiej według J. Parandowskiego i W. Markowskiej. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej, poznawanie wybranych mitów rzymskich, zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej oraz ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów klasa VII-VIII szkół podstawowych.

Konkurs miał charakter turnieju pytań pisemnych i ustnych.

Uczniowie biorący udział w konkursie mogli nie tylko utrwalić swoje wiadomości o bogach i herosach starożytnej Grecji, ale także poszerzyć swoją wiedzę z mitologii oraz utrwalić popularne zwroty i wyrażenia z niej się wywodzące.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

Dominika Niemiec, klasa 8a

Oskar Juda, klasa 8b

Amelia Sroka, klasa 5a

Jakub Jamróz, klasa 5a

Wyniki konkursu:

I miejsce: Dominika Niemiec i Oskar Juda. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Monika Kicińska.

II miejsce: Amelia Sroka i Jakub Jamróz. Uczniów do konkursu przygotował Pan Piotr Czoik.

Opiekę nad uczniami podczas konkursu sprawowała Pani Ewelina Olszynka.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.