Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

XXIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej

XXIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej

Dnia 22 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu odbył się etap rejonowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była Ewangelia wg św. Łukasza Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.".

Konkurs adresowany był do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Siewierzu już od lat jest współorganizatorem konkursów biblijnych na szczeblu rejonowym.

W tym roku celem konkursu było poznanie Ewangelii św. Łukasza, ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka, pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże, pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej. Etap rejonowy przeprowadzany jest w formie pisemnej. Pierwszy etap przeprowadziły wszystkie szkoły w dekanacie. Następnie każda szkoła wyłoniła trzech najlepszych uczniów, którzy reprezentowali ją w etapie rejonowym (dekanalnym).

W tym roku uczestnikami konkursu było 15 uczniów ze Szkół Podstawowych w Mierzęcicach, Brudzowicach, Dąbiu, Żelisławicach, Zendku, Ożarowicach i Siewierzu. Uczniowie przygotowywani byli pod czujnym okiem swoich katechetów, którzy weszli w skład komisji konkursowej, a trzech najlepszych uczniów w tym etapie otrzymało nagrody książkowe i dyplomy. Przewodniczącym komisji i prowadzącym konkurs był ks. Janusz Rakoczy – dziekan dekanatu św. Macieja.  W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy konkursu udali się na poczęstunek, podczas którego dzielili się swoimi wrażeniami na temat napisanego testu.

Komisja przyznała I miejsce Mai Majewskiej z Siewierza, II miejsce Emilii Palidze z Ożarowic i III miejsce Marlenie Czarneckiej z Żelisławic. Laureaci etapu rejonowego reprezentować będą swoje szkoły w finale wojewódzkim 10 stycznia 2018 roku. Wszystkim życzymy powodzenia.