Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” – ogólnopolska akcja

 

KONKURS  PLASTYCZNO - LITERACKI „WEHIKUŁ CZASU”

Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba).

Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką. Format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej to  A4  lub A3. Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej trzy strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna.

Termin wykonania prac do 5 czerwca 2020 roku.

Zdjęcie pracy plastycznej proszę przesłać do nauczyciela plastyki

 mail: spalacz@sp1siewierz.pl

 

Prace literackie należy przesłać do pedagoga szkolnego

 mail: aniemiec@sp1siewierz.pl

 

Proszę o zachowanie prac w formie papierowej, zostaną zebrane w późniejszym terminie i przesłane na konkurs ogólnopolski.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.