Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

"Zagubione sumienie"

W dniu 04.10.2019 r. uczniowie z klasy VIIA oraz VIIIB mieli okazję obejrzeć  spektakl pt. "Zagubione sumienie" poruszający problem przemocy i agresji, a także braku szacunku. Widowisko to było Wystawione w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu. Aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa bardzo wymownie ukazali postaci Nochala i Milki oraz pani woźnej i zwrócili uwagę na fakt, iż szacunek należy się każdemu- bez względu na wiek i wykształcenie. Ważnym przesłaniem było również to, iż  każdy może naprawić relacje z kolegami i ich przeprosić, może dokonać zmiany swojego zachowania na lepsze.

Opiekunami podczas wyjścia byli: Magdalena Ciemięga, Monika Paliga-Bańka i  Katarzyna Podsiadło