Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Siewierz

W dniu 22 czerwca 2022 roku uczniowie klas 5 udali się do Nadleśnictwa Siewierz na zajęcia przyrodniczo – leśne w Ośrodku Edukacji Leśnej.

Na specjalnie utworzonym przez leśników stanowisku, uczniowie obserwowali zagrożony wyginięciem gatunek żółwia błotnego. Osobniki zasiedlające siewierskie stanowisko pokazały się uczniom podczas pływania i wygrzewania się w słońcu.

Uczniowie przeszli następnie leśną ścieżką edukacyjno-przyrodniczą, gdzie mieli możliwość poznania działalności leśników, rodzajów i znaczenia oznakowań stawianych w lasach, sposobów wspomagania zwierzyny leśnej w zimie oraz bioróżnorodności rodzimych lasów.

W budynku Nadleśnictwa uczniowie mogli zaobserwować narzędzia pracy leśników, różne gatunki ptaków i ssaków zamieszkujących okoliczne lasy, a także drzewa i krzewy oraz rośliny zielne tworzące zbiorowiska leśne. Uczniowie poznali też bogaty świat owadów występujących w lasach.

Po zajęciach tematycznych odbyło się integracyjne pieczenie kiełbasek oraz swobodne zabawy na świeżym powietrzu.

 

Katarzyna Nowak