Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz pan Zdzisław Banaś, Wicestarosta Powiatu Będzińskiego pan Dariusz Waluszczyk, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Orłowska – Hirsa oraz Nauczyciele i Rodzice naszych uczniów. Gospodarzem wydarzenia był pan Dyrektor Rafał Wieja wraz z Wicedyrektorkami: panią Ewą Solipiwko i panią Katarzyną Nowak. Spotkanie miało charakter nietypowy, gdyż odbywało się w czasie zagrożenia epidemicznego z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

O godzinie 8.00 rano nauczyciele, wychowawcy klasy 1-3, rozdawali świadectwa swoim uczniom, gratulując im niezwykłej wytrwałości i ogromnego zaangażowania w odkrywanie  kolejnych tajników wiedzy w tak wyjątkowym czasie. Następnie świadectwa otrzymywali uczniowie kolejnych klas, a o godzinie 11.45 rozpoczęło się pożegnanie klas ósmych.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali, że mijający rok szkolny 2019/2020 był inny od poprzednich. Ostatni czas był to dla wszystkich  wytężony okres przystosowania się do nowych warunków edukacji na odległość. Przejście na system zdalnego nauczania i lekcji on-line było dużym wyzwaniem. Wymagało od  wszystkich zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą. Często podkreślono ogromny trud, cierpliwość i wytrwałość rodziców w przygotowaniu dzieci do nauki zdalnej, jednocześnie zwracając uwagę na rzetelne przygotowywanie materiałów i lekcji on-line przez nauczycieli, by móc zapewnić wszystkim uczniom realizację podstawy programowej oraz efektywną edukację.

Pan Dyrektor Rafał Wieja podkreślił, że wszystkie działania zostały  wykonane prawidłowo, dzięki czemu nie było konieczności przedłużenia roku szkolnego. Oczywiście sytuacja wymagała dużej dyscypliny i zbiorowej mądrości, ale ogromny entuzjazm, zapał i poświęcenie wszystkich ludzi zaangażowanych w edukację naszych dzieci sprawiły, że udało  się  zakończyć ten rok szkolny w sposób godny i satysfakcjonujący. Została doceniona praca każdego nauczyciela, rodzica oraz ucznia z uwzględnieniem   skali trudności, z jaką musieli się wszyscy mierzyć w zdobywaniu wiedzy oraz opanowaniu całego materiału poprzez lekcje on-line oraz zdalne nauczanie. Dyrektor podkreślił także, że dzięki wytrwałości i solidarności oraz wzajemnej współpracy, osiągnięto pełną satysfakcję, a pojawienie się nowego wyzwania, jakim było zawieszenie pracy szkół, przyniosło mobilizację do dalszej pracy. Pozbawienie uczniów bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami to przecież niecodzienna sytuacja, ale jest to także nowe doświadczenie, które sprawi, że w przyszłości nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się.

Na koniec Pan Dyrektor podkreślił jednak, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach. Najlepiej wiedzą chyba o tym nasi absolwenci, którzy w tym nietypowym okresie kończą szkołę podstawową. To do nich właśnie dyrektor skierował swoje słowa na zakończenie uroczystości, ponieważ zakończyli oni jeden z ważniejszych etapów swojego życia. Lata spędzone w szkole to czas bogaty w radości i smutki, zwycięstwa i porażki, które okupione są nieraz wielkim trudem, wysiłkiem, charakteryzują się także zaangażowaniem w zgłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie i rozwijanie zdolności i talentów. Wszystkie te czynniki powodują, że uczniowie osiągają  wysokie wyniki w nauce, zwyciężają w wielu konkursach, zawodach sportowych, biorą udział w występach wokalnych i tanecznych, angażują się w prace na rzecz szkoły oraz, co jest tak ważne, w pomoc koleżeńską. Dzięki temu właśnie  lata spędzone wspólnie w murach szkoły podstawowej zawsze zostają w pamięci. Z wielkim sentymentem powraca się do ulubionych zajęć, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Niejednokrotnie odkryte w tym czasie talenty, umiejętności i pasje rzutują na przyszłe życie zawodowe, a na pewno przygotowują do wyzwań, jakie niesie współczesny świat.

Na koniec Pan Dyrektor złożył życzenia na nadchodzące wakacje, wyraził nadzieję, że każdy absolwent dostanie się do swojej wymarzonej szkoły średniej, gdzie będzie mógł rozwijać się, poznawać nowych, wartościowych ludzi i realizować swoje marzenia i cele. Wszystkim zebranym przekazał życzenia spokojnych i bezpiecznych wakacji oraz powrotu we wrześniu do szkoły w normalnym, stacjonarnym trybie z zasobami nowej energii i motywacji do działania.