Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

          24 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego  rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na które licznie przybyli zaproszeni goście. Dyrektor Rafał Wieja powitał: Wicestarostę Powiatu Będzińskiego pana Dariusza Waluszczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz pana Zdzisław Banasia, Komendanta Komisariatu Policji pana Rafała Bańskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszkę Orłowską – Hirsę, wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów. Goście podkreślali w swoich przemówieniach radość z możliwości spotkania się na zasadach sprzed pandemii, jednak zauważyli też, że mijający rok szkolny był bardzo trudny ze względu na pandemię i wybuch wojny w Ukrainie.

            Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie pamiątkowych dyplomów uczniom klas trzecich szkoły podstawowej. Potem wychowawcy pogratulowali wybitnych osiągnięć uczniom klas 4-7, a następnie  pan Burmistrz wraz z Dyrektorem rozdali świadectwa wszystkim absolwentom. Wyróżniono także laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych wraz z ich opiekunami, uhonorowano najlepszych uczniów klas ósmych wpisem do Złotej Księgi oraz przyznano Statuetkę Najlepszego Absolwenta. W tym roku zdobyła ją Julia Przybyła z klasy 8a.

            W trakcie spotkania nasi młodzi artyści mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne oraz taneczne. Uczennica z Ukrainy uświetniła występ popisem swoich akrobatycznych zdolności oraz podziękowała całej społeczności szkolnej za opiekę i wsparcie ukraińskich rodzin i uczniów przebywających na terenie miasta i gminy Siewierz.

            Na koniec pan Dyrektor jeszcze raz zabrał głos, życząc wszystkim zebranym udanego, zdrowego, słonecznego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku i uroczyście ogłosił początek wakacji.