Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zakończenie roku szkolnego - informacje dla Rodziców

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU.

 

 1. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w hali sportowej według następującego harmonogramu:
 • 00 – klasy: 1a, 1b, 1c, 2a (zbiórka uczniów o godz. 7.50 na parkingu przy hali sportowej),
 • 45 – klasy: 2b, 2c, 3a, 3b (zbiórka uczniów o godz. 8.30 na parkingu przy hali sportowej),
 • 35 – klasy: 4a, 4b, 5a, 5b (zbiórka uczniów o godz. 9.20 na parkingu przy hali sportowej),
 • 15 – klasy: 5c, 5d, 6a, 6b (zbiórka uczniów o godz. 10.00 na parkingu przy hali sportowej),
 • 00 – klasy: 6c, 6d, 7a, 7b (zbiórka uczniów o godz. 10.45 na parkingu przy hali sportowej),
 • 45 – klasy: 7c, 8a, 8b, 8c (zbiórka uczniów o godz. 11.30 na parkingu przy hali sportowej).
 1. Rodzice mogą wziąć udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 2. Uczniowie i rodzice obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą. Uczniowie przynoszą ze sobą tylko i wyłącznie maseczkę/przyłbicę oraz długopis.
 3. Uczniowie, pod nadzorem wychowawców, zajmują wyznaczone miejsca na płycie hali sportowej, natomiast rodzice zajmują miejsca na widowni z zachowaniem dystansu społecznego.
 4. Wychowawcy wydają uczniom świadectwa i nagrody książkowe. Uczniowie potwierdzają odbiór świadectwa podpisem. Przy czynnościach tych uczniowie będą mieli wykonane pamiątkowe zdjęcia, które wychowawcy klas przekażą rodzicom mailowo.
 5. Uczniowie klas 8 będą mieli wykonane także pamiątkowe zdjęcie klasowe, które wychowawcy także przekażą drogą mailową.
 6. Po odebraniu świadectw przez uczniów wszystkich klas, uczniowie opuszczają halę sportową według kolejności klas przez wyjście boczne na boisko szkolne. Rodzice uczniów z kolejnych klas udają się do wyjścia bocznego z hali na boisko sportowe, gdzie odbierają dzieci od wychowawców.
 7. Szkoła zapewni obsługę, która będzie kierować rodziców do odpowiedniego wyjścia ze szkoły.
 8. Uczniowie, którzy z różnych względów nie będą obecni na zakończeniu roku szkolnego, umawiają termin odebrania świadectwa z wychowawcą klasy, z tym że ostateczny termin wydawania świadectw przez wychowawców upływa dnia 3 lipca 2020 roku.