Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zakończono pierwszy etap rekrutacji do klasy pierwszej

 
Szanowni Państwo,

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu. Wszystkie złożone wnioski spełniają kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i zostały pozytywnie rozpatrzone. W terminie od 02.08.2021 do 13.08.2021 będą przyjmowane pozostałe wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Komisja rekrutacyjna informuje, iż zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
„6. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

Lista kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Antonov

Antoni

2.

Antonova

Asmina

3.

Bartosiak

Tomasz

4.

Bembenek

Karol

5.

Biały

Kinga

6.

Brzozowska

Hanna

7.

Chromy

Oskar

8.

Czerniejewska

Zuzanna

9.

Czoik

Dorota

10.

Domagała

Julia

11.

Dziuba

Oliwia

12.

Feluks

Wiktoria

13.

Gajek

Kornelia

14.

Gardzielik

Wiktor

15.

Gocyła

Martyna

16.

Gołuchowska

Natalia

17.

Hętkowska

Weronika

18.

Januszewski

Dawid

19.

Kazibut

Łucja

20.

Korusiewicz

Nina

21.

Korzus

Szymon

22.

Kosteczka

Hanna

23.

Kotowska

Nadia

24.

Kozak

Karol

25.

Kubik

Anna

26.

Kubisa

Alan

27.

Kubisa

Matylda

28.

Kubisa

Hanna

29.

Kuźniak

Eliza

30.

Lepiarz

Franciszek

31.

Leszczyńska

Lena

32.

Lis

Krystian

33.

Łukasik

Bartosz

34.

Majcherczyk

Oliwier

35.

Majerowski

Miłosz

36.

Markiewicz

Barbara

37.

Michalska

Zofia

38.

Milewczyk

Adam

39.

Niedziela

Kacper

40.

Nogaj

Agata

41.

Nowak

Jan

42.

Petrova

Iorina

43.

Piecha

Oliwier

44.

Piotrowicz

Aleksander

45.

Powązka

Dawid

46.

Pryka

Mateusz

47.

Skorek

Jeremi

48.

Słowikowski

Piotr

49.

Sobczyk

Damian

50.

Sontowska

Zuzanna

51.

Sroka

Antoni

52.

Szydło

Agnieszka

53.

Śliwa

Michał

54.

Wicik

Antoni

55.

Witkowski

Mikołaj

56.

Wojdas

Igor

57.

Wylon

Jakub

58.

Wyszyńska

Małgorzata

59.

Wyszyńska

Maria

60.

Wyszyńska

Kinga