Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Żermun 2019

 

13 i 14 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im Księstwa Siewierskiego już po raz szósty wzięli udział w obradach Żermun organizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu.

Konferencja Żermun jest wzorowana na konferencji Bermun organizowanej co roku w Berlinie, a obie są symulacją obrad ONZ i odbywają się w języku angielskim. Tym razem zaproszeni delegaci debatowali na temat ochrony środowiska we współczesnym świecie. Podzieleni na pięć komisji, jako reprezentanci poszczególnych państw obradowali na temat ograniczenia międzynarodowej zależności od węgla, roli ludzi w redukcji efektu cieplarnianego, roli państw członkowskich w ochronie środowiska. Komisja specjalna natomiast poświęciła swoje obrady sposobom utrzymania równowagi ekologicznej. SP1 pod flagą Rosji była reprezentowana przez Weronikę Wolszczak, Katarzynę Kowalską, Jacka Kulika, Amelię Jakubik, Anitę Piwowarczyk oraz Maję Majewską.Weronika Wolszczak została nagrodzona przez panią dyrektor ILO – mgr Bożenę Bańską tytułem najlepszego mówcy w Komisji Praw Człowieka.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Dyrektor Delegatury w Sosnowcu , Kuratorium Oświaty w Katowicach, Prezydent Miasta Zawiercie oraz Starosta Zawierciański.
W obradach wzięło udział 130 uczniów szkół gimnazjalnych oraz podstawowych z powiatu zawierciańskiego, Siewierza, Myszkowa oraz Żelisławic.

Opiekę merytoryczną nad uczniami objęły Katarzyna Windys i Małgorzata Machura.