Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zielona Pracownia „Akademia Ekologiczna” w szkole

Zielona Pracownia „Akademia Ekologiczna” w szkole

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu zrealizowany został
projekt Zielona Pracownia 2022 dofinasowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego efektem jest utworzenie nowoczesnej
i innowacyjnej pracowni „Akademia Ekologiczna”.


Zielona Pracownia wyposażona została w nowe meble: szafy, szafki, przeszklone witryny,
stanowisko do mikroskopowania, trapezowe ławki uczniowskie oraz ergonomiczne krzesła.
Zakupiony został nowoczesny sprzęt TIK tj. monitor interaktywny i laptop. Sala została
wyposażona w niezbędne i różnorodne pomoce dydaktyczne: zestawy do badania wody,
gleby i powietrza, pojemniki do obserwacji owadów, komorę kompostową, kompasy,
zestawy doświadczalne z zakresu astronomii i oznaczania owadów, mikroskop
stereoskopowy, preparaty mikroskopowe trwałe, biologiczne modele 3D, liczne preparaty
makroskopowe w pleksi, globusy indukcyjne i globus z trasami odkrywców geograficznych.
Wyjątkowym elementem jest ogród wertykalny z różnorodnymi roślinami doniczkowymi.
Estetykę klasy podnosi też fototapeta z motywem krajobrazowym.


Wartość całego projektu wyniosła 51.925,00 zł, z czego 50,000,00 zł pokryte zostało ze
środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.


Z nowoczesnej sali korzystają uczniowie klas 4-8 podczas lekcji przyrody, biologii i
geografii oraz uczestnicy zajęć pozalekcyjnych „Klub młodego naukowca”. W pracowni
odbywają się także spotkania organizacyjne z uczniami zaangażowanymi w szkolne akcje o
charakterze proekologicznym, tj. akcję Sprzątanie Świata Polska 2022, selektywną zbiórkę
odpadów na terenie szkoły, zbiórkę zużytych baterii i puszek aluminiowych, zbiórkę
orzechów i żołędzi na dokarmianie zwierząt w Parku Miejskim w Siewierzu, akcję tworzenia
zimowych legowisk dla jeży w Parku Miejskim w Siewierzu, zbiórkę karmy i akcesoriów dla
psów i kotów na rzecz Schroniska dla zwierząt w Zawierciu.


Utworzenie pracowni Akademia Ekologiczna było dla szkoły niezbędne i przyczyniło się do
znacznego wzbogacenia bazy dydaktycznej. Rozbudowana baza pomocy naukowych i
przyjazne środowisko klasowe przekładają się na wzrost pozytywnego nastawienia uczniów
do nauki, nabywania nowych kompetencji i rozwijania zainteresowań przyrodniczych
uczniów, kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także uwrażliwiania
uczniów na potrzeby świata przyrodniczego. Tym samym działania szkoły wpływają na
podnoszenie świadomości ekologicznej młodych mieszkańców Gminy Siewierz.

Katarzyna Nowak