Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

„Zostań kumplem”

Sekcja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu opracowała program profilaktyczny dla uczniów klas II-III.

Celem programu jest:

  • zachęcanie uczniów do poprawnego i właściwego zachowywania się w relacjach rówieśniczych oraz wskazanie na korzyści płynące z takiego zachowania,
  • omówienie zjawiska przemocy i agresji, uczenie reagowania w sytuacjach przemocy,
  • znaczenie roli świadka przemocy- w jaki sposób mogą pomóc innym, wiedząc że borykają się z problemem przemocy,
  • uświadomienie uczniom konsekwencji prawnych związanych ze stosowaniem przemocy.

Realizacja programu będzie obejmowała:

  • zajęcia z psychologiem szkolnym w klasach
  • możliwość wzięcia udziału uczniów w Akcji Charytatywnej pt. „Uczeń uczniowi” promującej wzajemną pomoc.

 

Czas realizacji – I semestr roku szkolnego 2018/2019

 

Realizatorzy:

Wicedyrektor – mgr Ewa Solipiwko

Psycholog – mgr Katarzyna Podsiadło

Pedagog – mgr Agnieszka Niemiec