Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zróbmy szum wokół wody!

 

Każdego roku, w dniu 22 marca, obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Z tej okazji szkoła włączyła się w działania z zakresu podnoszenia świadomości na temat globalnych wyzwań wodnych organizowane przez Polską Akcję Humanitarną pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”.

Celem akcji było zaangażowanie jak największej liczby nauczycieli i uczniów oraz szerzenie świadomości o tym, że:

  • dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
  • na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej, 
  • jesteśmy za to współodpowiedzialni,
  • oszczędzanie wody, chociaż bardzo ważne, to jednak za mało. 

W ramach szkolnych działań odbyły się lekcje dla uczniów według scenariusza opracowanego przez Polską Akcję Humanitarną i z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez PAH. Uczniowie dyskutowali na temat sposobów wykorzystywania wody, dostępu ludzi do bezpiecznej wody oraz wpływu na zasoby wodne znajdujące się na innych kontynentach. Zapoznali się z animacją PAH „Oszczędzanie wody to za mało”, przeanalizowali plakat „Woda a ja” oraz wykonali zadanie polegające na dopasowaniu kilkunastu wyzwań wodnych do konkretnych miejsc na świecie.

Dzięki udziałowi w akcji „Zróbmy szum wokół wody” – Światowy Dzień Wody 2021 z PAH zarówno uczniowie, jak i nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę z zakresu globalnych wyzwań wodnych. Uczestnicy zrozumieli, że wszyscy ludzie potrzebują wody, dowiedzieli się, że nie wszyscy na świecie mają zapewniony dostęp do niej oraz, że woda jest potrzebna do produkcji żywności i wszelkich dóbr, zauważyli także zależność pomiędzy własną konsumpcją a zasobami wodnymi.

Dla zainteresowanych publikujemy broszury, dzięki którym można poszerzyć swoją wiedzę na temat zasobów wodnych na świecie oraz łamigłówki wpisujące się w tematykę wody.

 

Katarzyna Nowak

 

BROSZURA 1

BROSZURA 2

BROSZURA 3

PLAKAT 1

PLAKAT 2