Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

"Tolerancja - integracja" - regulamin II edycji konkursu

 

 REGULAMIN KONKURSU

 

„Tolerancja- Integracja” II edycja

 

,,Niepełnosprawność w moich oczach”

 

  

 1. Organizatorzy

 

            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

 

 1. Cele konkursu

 

 • Upowszechnianie wiedzy na temat tolerancji.
 • Odwoływanie się do takich wartości jak tolerancja, zrozumienie oraz szacunek dla  innych ludzi.
 • Ukazanie wzajemnych relacji między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.
 • Uwrażliwienie dzieci i młodzież na problem niepełnosprawności.
 • Kształtowanie poprzez sztukę pozytywnych postaw młodzieży.

 

III. Tematyka konkursu

        Tematyka prac powinna być odzwierciedleniem postrzegania osób niepełnosprawnych  przez dzieci i młodzież w życiu.       

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej.
 • Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie jest skierowane do uczniów klas 4-8 z Gminy Siewierz.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jeden autor może zgłosić swój udział przesyłając jedną pracę.
 • PRACA PLASTYCZNA

Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (wykonana farbami plakatowymi, akwarelami, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, kolaż itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.

Format pracy: A4, A3.

 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletności, rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
 • Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu - podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość, szkołę.

 

 

 

 1. Kontakt

 Osoby do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Syndia Palacz, Patrycja Pięta, Piotr Czoik.

 1. Termin i miejsce nadsyłania prac

 

Pracę należy przesłać do 1 marca 2019 roku, na poniższy adres :

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego

 1. Piłsudskiego 31

42-470 Siewierz

 

z dopiskiem KONKURS „Tolerancja- Integracja-II edycja

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 

Jury wybierze prace, które najciekawiej ilustrować będą temat przewodni. Wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz przyznane zostaną wyróżnienia.

 

 

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu

 

            O wynikach konkursu i terminie rozdania nagród laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową do 15 marca 2019 roku.

 

 1. Publikacja prac

 

Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie, którą będzie można obejrzeć w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu. Wybrane prace zostaną opublikowane  na stronach internetowych Organizatora.

Przesłane na konkurs egzemplarze prac przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach konkursu oraz działalności i promocji Organizatora.

 

 1. Uwagi dodatkowe

 

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Werdykt jury jest ostateczny (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.