Strona domowa
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

„PRZYRODA – LUBIĘ, SZANUJĘ, OBSERWUJĘ”

W dniu 29 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu wzięli udział w warsztatach ekologicznych realizowanych w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pod nazwą „Przyroda – lubię, szanuję, obserwuję”.

Uczniowie klasy Vc oraz klas VI i VII szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach poświęconych problemowi odpadów, ich segregacji i recyklingowi. Podczas warsztatów omówione zostały:

· rodzaje odpadów, ich źródła oraz ilość,

· problem składowania odpadów i dzikie wysypiska,

· termiczne unieszkodliwianie odpadów,

· problem spalania odpadów w gospodarstwach domowych,

· smog i niska emisja,

· odpady komunalne,

· odpady wielkogabarytowe, 

· odpady niebezpieczne,

· Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

· precykling – świadome zakupy,

· zasada 3R: reduce – reuse – recycle,

· recykling odpadów, 

· upcykling – wykorzystywanie śmieci do wytwarzania przedmiotów ozdobnych lub użytkowych,

· wspólny system segregowania odpadów w Polsce,

· odpady papierowe, plastikowe, szklane, metalowe, zielone, paleniskowe i sposób postępowania z nimi,

· plastikowa bomba ekologiczna na Oceanie Spokojnym – wielkie pacyficzne plamy śmierci,

· metody walki z plastikiem na oceanach.


Katarzyna Nowak