Strona domowa
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Podsumowanie konkursu plastycznego ,,TOLERANCJA-INTEGRACJA”


W styczniu 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu zorganizowała międzyszkolny konkurs plastyczny ,,TOLERANCJA-INTEGRACJA”.  Był on skierowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.  

Celem organizatora było upowszechnianie wiedzy na temat tolerancji, kształtowanie postawy akceptacji i szacunku wobec innych ludzi, uwrażliwienie dzieci i młodzież na problem niepełnosprawności oraz ukazanie wzajemnych relacji między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Istotne dla inicjatorów było też pobudzenie kreatywności i wyobraźni młodych twórców, pokazanie im jak ważną rolę w budowaniu pozytywnych wzorców zachowań pełni sztuka.


 W konkursie wzięli udział uczniowie:

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, 

Szkoły Podstawowej w Brudzowicach 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach. 

Na konkurs nadesłano 48 prac, spośród których jury w składzie: pani wicedyrektor Ewa Solipiwko oraz pani wicedyrektor Katarzyna Nowak, wybrało te najlepsze. Dzieła były oceniane pod względem pomysłowości, estetyki i techniki wykonania oraz zgodności z tematem.  

Wręczenie nagród odbyło się 02.03.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu. Przybyłych uczniów oraz nauczycieli przywitali pani mgr Patrycja Pięta, pani mgr Syndia Palacz, dyrektor szkoły mgr Rafał Wieja oraz pani wicedyrektor Ewa Solipiwko. Pamiątkowe dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczył pan dyrektor mgr Rafał Wieja.

Laureatami konkursu plastycznego ,,TOLERANCJA-INTEGRACJA” zostali:

I miejsce- Joanna Maślanka ze Szkoły Podstawowej w Brudzowicach,

II miejsce- Aleksandra Jamróz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu,

III miejsce- Piotr Czapla ze Szkoły Podstawowej w Brudzowicach.

Prace wyróżnione:

1. Kinga Gocyła kl. IV c, SP nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

2. Oliwia Bryszkowska kl. VI b, SP nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

3. Oliwia Antkiewicz kl. IV a, SP nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

4. Kamil Jamróz kl. IV d, SP nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

5. Mikołaj Radosz kl. IV, SP nr 2 w Siewierzu.

6. Karen Gibałka kl. V, SP nr 2 w Siewierzu.

7. Adrian Pawełek kl. IV, ZSP w Żelisławicach.

8. Kamil Marszałek kl. VI, SP w Brudzowicach.

9. Kacper Psonka kl. VI, SP w Brudzowicach.

10. Klaudia Lebiocka kl. IV, SP w Brudzowicach

Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim autorom prac, a także nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu m.in. pani mgr Elżbieta Knapik ze Szkoły Podstawowej w Brudzowicach, pani mgr Beacie Pieprzyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, pani mgr Barbarze Będkowskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach oraz pani mgr Syndii Palacz z Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

Duże podziękowanie należą się sponsorowi firmie KOCZ-MED, która ufundowała  atrakcyjne nagrody.

Na zakończenie uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni na wernisaż nagrodzonych prac oraz słodki poczęstunek.

Organizatorami konkursu byli: mgr Patrycja Pięta, mgr Syndia Palacz, mgr Piotr Czoik.