Strona domowa
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Akcja "Posadź swoje drzewko"

Wiosną 2008 roku w Zespole Szkół w Siewierzu został utworzony szkolny ogród drzew i krzewów. Stał się on pomocą dydaktyczną, miejscem prowadzenia atrakcyjnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Środki, z których sfinansowano zakup sadzonek roślin do ogrodu pochodziły z Fundacji Ekologicznej „SILESIA” . Fundacja ta powstała w 1989 roku celem stymulowania społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenia warunków dla zwiększenia ich skuteczności, organizowania i wspierania edukacji ekologicznej społeczeństwa, organizowania, współfinansowania i wspomagania działań na rzecz ochrony środowiska w województwie śląskim, tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie wzięła udział w akcji „Posadź swoje drzewko – edycja jesienna” prowadzonej przez Fundację „SILESIA” i złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy istniejącego ogrodu. Przyznano nam kwotę dotacji w wysokości 2000,00 zł netto, która zostanie przeznaczona na utworzenie kolejnej rabaty złożonej z roślin drzewiastych i krzewiastych charakterystycznych dla naszego kraju.

Rozbudowa ogrodu korzystnie wpłynie na estetykę placu szkolnego, ale przede wszystkim umożliwi kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności i dbałości o środowisko naturalne oraz pozwoli budować więzi emocjonalne z przyrodą.

Katarzyna Nowak