Drukuj

Pasowanie na świetliczka


Dzień 8 września długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów. Tego dnia wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali "Pasowanie na Świetliczaka". Był to szczęśliwy dzień dla dzieci, które występowały przed wychowawcami oraz zaproszoną na tę okazję Dyrektor szkoły Panią Ewę Solipiwko. Głównym celem imprezy było przyjęcie do grona "świetliczaków" nowo przybyłych dzieci, a także stworzenie w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Starsze koleżanki z klasy Vc: Julia, Karolina, Agata i Michalina przygotowały krótki program artystyczny.

Na początku dzieci wysłuchały wierszyków, a potem przyszedł czas na próby gotowości świetlicowej. Były zadania sprawnościowe, konkurs wiedzy i próba wygimnastykowania języka. W ostatniej próbie sprawdzono, czy dzieci znają regulamin świetlicy. Wszystkie dzieci doskonale zdały swój pierwszy egzamin. Po egzaminie nastąpiło uroczyste pasowanie na "świetliczaka" i złożenie uroczystego ślubowania, co potwierdzone zostało stemplem na Akcie Ślubowania. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy od Dyrektor szkoły Pani Ewy Solipiwko i zrobiły wspólne zdjęcie.


Ten dzień na pewno zaliczy się do tych niezapomnianych.