Strona domowa Ze sportu szkolnego Projekt "Siatkówka dla wszystkich"
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Projekt "Siatkówka dla wszystkich"

Instrukcja projektu.

1. Temat projektu: Siatkówka dla wszystkich - majowy turniej siatkarski szóstek mieszanych.

2. Cele projektu: 

- Pobudzenie uczniów do twórczego działania.

- Zapoznanie z historią dyscypliny.

- Promowanie zdrowego stylu życia.

- Nabycie umiejętności organizowania i prowadzenia zawodów sportowych.

- Udział w zawodach międzyklasowych.

3. Zespół realizujący projekt:

- w realizacji projektu bierze udział 30 uczniów

- opiekunami projektu są nauczyciele wychowania fizycznego: Agnieszka Żak i Anetta Wiecheć.

4. Zadania do wykonania:

- Sporządzenie tablic ściennych przybliżających uczestnikom projektu reprezentację Polski w piłce siatkowej.

- Przygotowanie prezentacji  multimedialnej przedstawiającej  historię dyscypliny.

- Przygotowanie tablic związanych z sygnalizacją sędziowską.

- Przygotowanie boiska oraz zastosowanie w praktyce sygnalizacji sędziowskiej podczas sparingów towarzyskich.

- Sporządzenie haseł dopingujących, flag, strojów kibica.

- Turniej siatkarski szóstek mieszanych.

5. Harmonogram prac:

- styczeń – ustalenie zadań do realizacji, planu działania i odpowiedzialnych

- styczeń/ luty – Przygotowanie tablic przedstawiających reprezentację Polski.

- marzec – Przygotowanie prezentacji multimedialnej, haseł dopingujących oraz tablicy z sygnalizacja sędziowską.

- kwiecień - organizacja sparingów towarzyskich, przygotowanie boiska, sędziowanie.

- maj – Turniej szóstek mieszanych, wyłonienie zwycięzcy.

6. Sposób prezentacji:

- Przedstawienie galerii zdjęć z prezentacji projektu na stronie internetowej oraz umieszczenie sprawozdania z przebiegu turnieju w lokalnej prasie.

7. Sposób dokumentacji:

- informacje będą gromadzone w formie elektronicznej i papierowej.