Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Świetlica

 

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach: 6.30-17.00

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

42-470 Siewierz, ul. J.Piłsudskiego 31

tel/fax (32) 674 13 35 wew.4

e-mail: sekretariat@sp1siewierz.pl

 

Świetlica to szczególne miejsce w szkole. Tutaj uczniowie nie tylko odpoczywają, bawią się, ale też podejmują różnorodne formy twórczej i innowacyjnej aktywności poszerzające własną wiedzę, rozwijając zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności  z uwzględnieniem misji szkoły. To swoistego rodzaju szkolna pracownia, w której realizuje się funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

mgr Banaś Kazimiera

mgr Gocyła Marzena

mgr Kuraś Elżbieta

mgr Noszczyk Bożena

mgr Serwa Aleksandra

mgr Wiecheć Anetta

 

 

OPIEKUN UCZNIÓW

Dyrda Janina

 

Świetlica jest miejscem, w którym wychowawcy poprzez różnorodne działania starają się uatrakcyjnić pobyt dzieci. W związku z tym zapraszamy naszych wychowanków do korzystania z  szerokiej  oferty zajęć świetlicowych.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Nasi wychowankowie rozwijają swoje umiejętności i uzdolnienia, wyzwalają ekspresję twórczą oraz kształtują sprawność  ruchową poprzez udział w następujących kołach zainteresowań:     

 • Koło Sprawnych Rąk
 • Zespół Tańca Ludowego
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia w bawialni, w radosnej szkole
 • Zajęcia rytmiczne
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia "Mały ogrodnik"
 • Język migowy
 • Edukacyjne zajęcia komputerowe.

 

Realizujemy programy edukacyjne: "Pracę domową odrabiam w szkole" oraz "Nauczyciel czyta dzieciom".

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się wyjazdy naszych  wychowanków na basen i do Osikowej Doliny

Organizujemy również systematyczne cykle spotkań z "Ciekawymi ludźmi", podczas których nasi wychowankowie zdobywają bezcenną wiedzę na temat pracy i życia zaproszonych gości.

Cykliczne występy naszych wychowanków podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych cieszą się dużą popularnością w środowisku lokalnym.

Organizujemy akcje charytatywne dla ludzi samotnych, chorych i pokrzywdzonych przez los.

Działamy ekologicznie i praktycznie - założyliśmy ogród warzywny oraz sad, gdzie nasi uczniowie z pasją i zaangażowaniem sieją warzywa, obserwując ich wzrost, kwitnienie i owocowanie.

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z dyrekcją, rodzicami i wychowawcami klas w celu zapewnienia jak najlepszej opieki naszym wychowankom.

  

BAZA ŚWIETLICY:

 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
 • sala rytmiczno-taneczna
 • dwie bawialnie
 • sala wyposażona w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła”
 • sala relaksacyjna
 • sad i ogród przyszkolny
 • świetlica szkolna wyposażona w gry planszowe, edukacyjne, interaktywne
 • nowoczesny plac zabaw
 • boiska szkolne
 • stołówka.