Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Świetlica

 

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach: 6.30-17.00

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

42-470 Siewierz, ul. J.Piłsudskiego 31

tel/fax (32) 674 13 35 wew.4

e-mail: sekretariat@sp1siewierz.pl

 

Świetlica to szczególne miejsce w szkole. Tutaj uczniowie nie tylko odpoczywają, bawią się, ale też podejmują różnorodne formy twórczej i innowacyjnej aktywności poszerzające własną wiedzę, rozwijając zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności  z uwzględnieniem misji szkoły. To swoistego rodzaju szkolna pracownia, w której realizuje się funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

mgr Banaś Kazimiera

mgr Gocyła Marzena

mgr Kuraś Elżbieta

mgr Noszczyk Bożena

mgr Serwa Aleksandra

mgr Wiecheć Anetta

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA

mgr Łapaj Agata

 

OPIEKUN UCZNIÓW

Dyrda Janina

 

Świetlica jest miejscem, w którym wychowawcy poprzez różnorodne działania starają się uatrakcyjnić pobyt dzieci. W związku z tym zapraszamy naszych wychowanków do korzystania z  szerokiej  oferty zajęć świetlicowych.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Nasi wychowankowie rozwijają swoje umiejętności i uzdolnienia, wyzwalają ekspresję twórczą oraz kształtują sprawność  ruchową poprzez udział w następujących kołach zainteresowań:     

 • Koło Sprawnych Rąk
 • Zespół Tańca Ludowego
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia w bawialni, w radosnej szkole
 • Zajęcia rytmiczne
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia "Mały ogrodnik"
 • Język migowy
 • Edukacyjne zajęcia komputerowe.

 

Realizujemy programy edukacyjne: "Pracę domową odrabiam w szkole" oraz "Nauczyciel czyta dzieciom".

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się wyjazdy naszych  wychowanków na basen i do Osikowej Doliny

Organizujemy również systematyczne cykle spotkań z "Ciekawymi ludźmi", podczas których nasi wychowankowie zdobywają bezcenną wiedzę na temat pracy i życia zaproszonych gości.

Cykliczne występy naszych wychowanków podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych cieszą się dużą popularnością w środowisku lokalnym.

Organizujemy akcje charytatywne dla ludzi samotnych, chorych i pokrzywdzonych przez los.

Działamy ekologicznie i praktycznie - założyliśmy ogród warzywny oraz sad, gdzie nasi uczniowie z pasją i zaangażowaniem sieją warzywa, obserwując ich wzrost, kwitnienie i owocowanie.

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z dyrekcją, rodzicami i wychowawcami klas w celu zapewnienia jak najlepszej opieki naszym wychowankom.

  

BAZA ŚWIETLICY:

 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
 • sala rytmiczno-taneczna
 • dwie bawialnie
 • sala wyposażona w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła”
 • sala relaksacyjna
 • sad i ogród przyszkolny
 • świetlica szkolna wyposażona w gry planszowe, edukacyjne, interaktywne
 • nowoczesny plac zabaw
 • boiska szkolne
 • stołówka.