Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Edukacja wczesnoszkolna

mgr <b>Dorota Dziąbek</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Karolina Gach</b> - nauczyciel mianowany
mgr <b>Beata Korusiewicz</b> -  nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Urszula Masłyka</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Anna Nawrot</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Aneta Roch</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Iwona Urbańczyk</b> - 
nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele języka polskiego

mgr <b>Agnieszka Łaszczyca</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Agnieszka Sularz</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Jolanta Tomsia</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Patrycja Pięta</b> - nauczyciel kontraktowy
mgr <b>Ewelina Owczarek</b> - nauczyciel mianowany

Nauczyciele przedmiotów artystycznych, historii, wiedzy o społeczeństwie, wych. do życia w rodzinie

mgr <b>Syndia Palacz</b> - nauczyciel plastyki - kontraktowy
mgr <b>Mariusz Torbus</b> - nauczyciel muzyki - dyplomowany
mgr <b>Małgorzata Kopij</b> - nauczyciel historii, WOS, WDŻ - dyplomowany
mgr <b>Monika Kicińska</b> - nauczyciel historii, WOS, WDŻ - dyplomowany
mgr <b>Ewelina Owczarek</b> - nauczyciel historii - mianowany

Nauczyciele języka angielskiego

<b>Brodzik Anna</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Małgorzata Machura</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Hanna Śliwa-Wrocławska</b> - nauczyciel kontraktowy
mgr <b>Katarzyna Windys</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Katarzyna Waluszczyk</b> - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele języka niemieckiego

mgr <b>Magdalena Ciemięga</b> - nauczyciel mianowany
mgr <b>Anna Milewska-Rusek</b> - nauczyciel mianowany

Nauczyciele matematyki

mgr <b>Beata Nowak</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Beata Wątrobska</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Anna Rusek</b> - nauczyciel stażysta

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody

mgr <b>Katarzyna Nowak</b> - nauczyciel biologii, przyrody - dyplomowany
mgr <b>Jolanta Serwa</b> - nauczyciel chemii, przyrody, fizyki - dyplomowany
mgr <b>Ewa Karmańska -Kocznur</b> - nauczyciel geografii, przyrody - dyplomowany

Nauczyciele informatyki, techniki

mgr <b>Aneta Machura</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Piotr Bańka</b> - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr <b>Dariusz Nawrot</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Krystian Kwiecień</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Grzegorz Urbańczyk</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Tymoteusz Terentowicz</b> - nauczyciel stażysta

Nauczyciele religii

mgr <b>Anna Psonka-Saladra</b> - nauczyciel kontraktowy
ks. <b>Tobiasz Mazur</b> - nauczyciel mianowany
mgr <b>Joanna Dybowska</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Mariusz Torbus</b> - nauczyciel dyplomowany

Wychowawcy świetlicy

mgr <b>Bożena Noszczyk</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Marzena Gocyła</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Elżbieta Kuraś</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Aleksandra Serwa</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Karolina Waloch</b> - nauczyciel stażysta
mgr <b>Renata Kaczmarek</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Joanna Krzykawska</b> - nauczyciel dyplomowany
Janina Dyrda - opiekun uczniów

Biblioteka

mgr <b>Monika Paliga-Bańka</b> - nauczyciel dyplomowany

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo zawodowe

mgr <b>Ewa Solipiwko</b> - nauczyciel dyplomowany
mgr <b>Agnieszka Niemiec</b> - nauczyciel mianowany
mgr <b>Katarzyna Podsiadło</b> - nauczyciel mianowany

Nauczyciele wspomagający

mgr <b>Piotr Czoik</b> - nauczyciel kontraktowy
mgr <b>Karolina Waloch</b> - nauczyciel stażysta
mgr <b>Ewelina Olszynka</b> - nauczyciel kontraktowy
mgr <b>Monika Kleszcz</b> - nauczyciel stażysta