Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych

 

W dniach 9-29 listopada br. uczniowie klas 1-3, których rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

 

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE