Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – obowiązuje od dnia 01.12.2002 r.

 

Lp.

Data

Zadania

1.       

27.08.2020 r.

Konferencja organizacyjna roku szkolnego 2020/2021

2.       

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

3.       

10.09.2020 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

4.       

10 – 15.09.2020 r.

Spotkania organizacyjne wychowawców klas
z rodzicami

5.       

17.11.2020 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

6.       

17 – 20.11.2020 r.

Śródokresowe spotkania wychowawców klas
z rodzicami

7.       

23 – 31.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

8.       

04 – 17.01.2021 r.

Ferie zimowe

9.       

18.01.2021 r.

Wystawienie ocen proponowanych

10.   

20.01.2021 r.

Wystawienie ocen śródrocznych

11.   

22.01.2021 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych

12.   

26.01.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

13.   

26.01.2021 r.

Konferencja podsumowująca I półrocze

14.   

26 – 29.01.2021 r.

Półroczne spotkania wychowawców klas z rodzicami

15.   

08 – 10.03.2021 r.

Rekolekcje Wielkopostne

16.   

08.03.2021 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

17.   

01 – 06.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.   

11.05.2021 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

19.   

11 – 14.05.2021 r.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami

20.   

25 – 27.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

21.   

07.06.2021 r.

Wystawienie ocen proponowanych

22.   

10.06.2021 r.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

23.   

14.06.2021 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych

24.   

17.06.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/2021

25.   

25.06.2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.   

25.06.2021 r.

Konferencja plenarna za rok szkolny 2020/2021

27.   

27.06. – 31.08.2021 r.

Ferie letnie