Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

04-09-23 Organizacja roku szkolnego 2023/2024

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 

L.p. 

Data 

Zadania  

1. 

31.08.2023 r. 

Konferencja organizacyjna roku szkolnego 2023/2024

2. 

04.09.2023 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

3. 

12.09.2023 r. 

Konferencja Rady Pedagogicznej 

4. 

12 – 14.09.2023 r. 

Spotkania organizacyjne wychowawców klas z rodzicami 

5. 

14.11.2023 r 

Konferencja Rady Pedagogicznej 

6. 

14-16.11.2023 r. 

Śródokresowe spotkania wychowawców klas z rodzicami 

7. 

23 – 31.12.2023 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 

8. 

10.01.2024r. 

Wystawienie ocen proponowanych 

9. 

16.01.2024 r. 

Wystawienie ocen śródrocznych 

10. 

18.01.2024 r. 

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych 

12. 

23.01.2024 r. 

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze 

13. 

23.01.2024 r. 

Konferencja podsumowująca I półrocze 

14. 

23-25.01.2024 r. 

Półroczne spotkania wychowawców klas z rodzicami 

 

29.01-11.02.2024 r. 

Ferie zimowe 

15. 

REKOLEKCJE 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej 

16. 

28.03-2.04.2024 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

17. 

9.05.2024 r. 

Konferencja Rady Pedagogicznej 

18. 

9-10.05.2024 r. 

Spotkania wychowawców klas z rodzicami 

19. 

14-16.05.2024 r. 

10-12.06.2024 r. 

Egzamin ósmoklasisty 

drugi termin

20. 

31.05.2024 r. 

Wystawienie ocen proponowanych 

21. 

4.06.2024 r. 

Wystawienie ocen rocznych i końcowych 

22. 

7.06.2024 r. 

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych 

23. 

11.06.2024 r. 

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2023/2024

24 

21.06.2024 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych 

25. 

22.06. – 31.08.2024 r. 

 Ferie letnie