Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

PSYCHOLOG

Psycholog szkolny – mgr Karolina Sowa-Traczyńska

 

Na indywidualne konsultacje można umawiać się telefonicznie: 32 67 41 335 
wew. 114 lub osobiście.

Spotkania mają miejsce w pokoju nr 14. Poniżej przedstawiam harmonogram mojej pracy w roku szkolnym 2017/2018:

Poniedziałek

13.30 - 17.30

Wtorek

08.00 - 12.00

Środa

13.30 - 17.30

Czwartek

08.00 - 11.00


Nazywam się Karolina Sowa-Traczyńska. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu pracuję jako psycholog szkolny. We współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotowymi diagnozuję potrzeby uczniów, monitoruję trudności edukacyjno-wychowawcze oraz udzielam wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpracuję z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie (oddział w Siewierzu), do której kieruję uczniów wymagających pełniejszej diagnozy. W ramach swoich obowiązków realizuję także zajęcia o charakterze terapeutycznym, profilaktyczno-wychowawczym itp. Ważnym elementem mojej pracy są także indywidualne konsultacje, 
z których korzystają uczniowie, rodzicie i nauczyciele. Podczas tych spotkań udzielam pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących sytuacji, takich jak:


−    trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne uczniów,
−    problemy emocjonalne,
−    niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka,
−    problemy wychowawcze,
−    trudności w relacjach dziecka (z rówieśnikami oraz z dorosłymi).


             Zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną.

                               Karolina Sowa-Traczyńska