Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

PSYCHOLOG

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

 

Psycholog szkolny – mgr Katarzyna Podsiadło

Na indywidualne konsultacje można umawiać się telefonicznie: 32 67 41 335 wew. 114 lub osobiście w gabinecie nr 14 (pierwsze piętro).

Poniżej przedstawiam harmonogram mojej pracy w roku szkolnym 2018/2019:

Poniedziałek

8.00-12.30

Wtorek

 

11.00-13.30

14.30 - 16.30


W Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu pracuję jako psycholog szkolny. We współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotowymi diagnozuję potrzeby uczniów, monitoruję trudności edukacyjno-wychowawcze oraz udzielam wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Współpracuję z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie (oddział w Siewierzu), do której kieruję uczniów wymagających pełniejszej diagnozy.

W ramach swoich obowiązków realizuję także zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym, profilaktyczno-wychowawczym, zajęcia grupowe w klasach itp.

Zapraszam również na indywidualne konsultacje, z których skorzystać mogą uczniowie, rodzicie i nauczyciele. Do gabinetu może przyjść każdy, kto ma jakiś problem, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. Do psychologa mogą zgłaszać się również uczniowie i ich rodzice w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Drogi Uczniu, jeśli:

 • Czujesz się samotny w swojej klasie.
 • Masz jakiś problem i nie wiesz, jak go rozwiązać.
 • W twoim otoczeniu zaistniały sytuacje, które Cię niepokoją.
 • Nie wiesz, jak poradzić sobie ze stresem.
 • Chcesz podzielić się swoimi sukcesami, wrażeniami.
 • Po prostu chcesz porozmawiać z kimś zaufanym…

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Z PSYCHOLOGIEM

Rodzic może oczekiwać od psychologa:

 • Pomocy w rozpoznawaniu możliwości i zdolności dziecka.
 • Wsparcia w procesie wychowawczym.
 • Propozycji wspólnych działań w celu rozwiązania problemów dziecka.
 • Życzliwości, zrozumienia i dyskrecji.

 

Nauczyciel może oczekiwać od psychologa:

 • Służenia radą w trakcie planowania procesu wychowawczego.
 • Pomocy w indywidualizowaniu pracy w dziećmi o specjalnych potrzebach lub z dziećmi zdolnymi.
 • Pomocy w rozwiązywaniu dylematów wychowawczych.
 • Analizy specyficznych trudności i mechanizmów psychologicznych dzieci oraz wskazówek do dalszej pracy.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy w bieżącym roku szkolnym.