Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny – mgr Agnieszka Niemiec

 

Na indywidualne konsultacje można umawiać się telefonicznie: 32 67 41 335 wew. 114 lub osobiście.

Spotkania mają miejsce w pokoju nr 14.

Poniżej przedstawiam harmonogram mojej pracy:

 

 

 

                                                                            Poniedziałek     00 8.00 – 9.50         10.35 – 13.45

                                                                            Wtorek             10.30 – 13.45           15.30 – 16.15

                                                                            Środa                8.00 – 13.00

                                                                            Czwartek          8.00 – 12.00      

                                                                            Piątek               8.00 – 12.00

 

Nazywam się Agnieszka Niemiec. Jestem pedagogiem szkolnym. W swojej pracy otaczam opieką uczniów, którzy napotykają trudności w nauce, sprawiają kłopoty wychowawcze oraz potrzebują bieżącej pomocy pedagogicznej.  Udzielam także porad rodzicom w trakcie indywidualnych konsultacji. Współpracuję z pozaszkolnymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Realizuję zadania z zakresu pomocy pedagogicznej m.in poprzez:
prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć terapeutycznych  zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
udzielanie pomocy w nauce uczniom, którzy mają trudności dydaktyczne,
pracę w zespołach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, integrujących działania szkolne i wsparcie specjalistów pozaszkolnych,
koordynowanie  działań o charakterze profilaktyczno – wychowawczym, zaplanowanych w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym,
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
wspieranie nauczycieli oraz  wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
kontrolę realizacji obowiązku szkolnego.

Zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną.
Agnieszka Niemiec